send link to app

الشيخ الروحانيLivre

علاج الأسحار و إبطال أعمال سحر و فك النحس و الربط و علاج المس من الجن و الشياطين و إبطال وقف الحال عن الزواج و في التجارة و وضع الخواتم الروحانية للتحصين و جلب الحظ و القبول و كافة الفوائد الروحانية في جلب المحبة و تأليف القلوب و اكتساب الهيبة و الجاه و السلطان للدخول على الحكام وصد الأعداء و ربط الألسنة و كشف الدفائن و إبطال الأرصاد و استخراج الكنوز و كل الفوائد و الاستخدامات و الأعمال و الخدمات الروحانية الأخرى